UWAGA!!! Nowe ustawy o komornikach sądowych

Dodano: 25/10/2018

Informuję zainteresowanych, że od nowego roku tj. 1.01.2019 r. wejdą w życie nowe ustawy o komornikach sądowych, tj. ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, dalej „ustawa ustrojowa” oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 r o kosztach komorniczych, dalej „ustawa o kosztach” Dotychczasowa ustawa tj. ustawa o komornikach sądowych i egzekucji od 1 stycznia 2019 r. przestanie obowiązywać – nie dotyczy to spraw wszczętych przed wejście w życie nowych ustaw.

Powyższe ustawy wprowadzają wiele zmian w funkcjonowaniu kancelarii komorniczych, dotykających również wierzycieli i dłużników, m.in zawężają obszar działania komornika sądowego do właściwości apelacyjnej, zmniejszają limit przyjmowania spraw z wyboru, zmieniają wysokość opłat egzekucyjnych z 8% i 15% na 10%, wprowadzają opłatę początkową od wniosku oraz wiele innych zmian które będę starał opisać w kolejnych wpisach.

Nowe ustawy są dużo obszerniejsze od obowiązującej. Aktualna ustawa zawiera 110 artykułów natomiast, wprowadzane ustawy regulujące tą samą materię łącznie zawierają ich 338. Rożnica jest uderzająca.

Przede wszystkim bardzo rozbudowana jest ustawa ustrojowa zawierająca 287 art., określa zasady pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego, prawa i obowiązki komornika, zasady naboru do zawodu i przygotowania do wykonywania tego zawodu, funkcjonowanie samorządu komorniczego oraz wprowadza najbardziej rozbudowaną cześć ustawy tj. wieloszczeblowy system kontroli kancelarii komorniczych. Obowiązująca ustawa reguluje również powyższą materie jednak w sposób mniej obszerny.

Ustawa o kosztach liczy 51 artykułów. Określa wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów.

Jak już wskazałem w kolejnych wpisach szerzej opiszę najważniejsze zmiany.