Licytacje komornicze

Proszę wybrać pożądaną kategorię licytacji

 

Pojęcie ruchomości :

Można śmiało napisać, że ruchomością jest każda rzecz, która nie jest nieruchomością.

Zgodnie z doktryną prawa ruchomością jest każda rzecz, którą można przenieść, np. pojazd, sprzęt AGD i RTV, obrazy, biżuteria, a nawet pieniądze i zwierzęta.

Komornik sądowy w obwieszczeniu o licytacji wskazuje cenę wywołania, tj. cenę od której rozpoczyna się licytacja – może być jednak taka sytuacja, że dana ruchomość zostanie wylicytowana za cenę wywołania, tj, wtedy jeśli nikt nie zaoferuje wyższej ceny.

Pierwszy i drugi termin licytacji:

W pierwszym terminie licytacji cena wywołania stanowi 75% wartości szacunkowej (wartości rynkowej) natomiast gdy licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku (nikt nie zaoferują nawet ceny wywołania lub też żaden z potencjalnych nabywców nie przystąpi do licytacji) to w drugim terminie cena wywołania wyniesie 50 % wartości szacunkowej.

Wyceny dokonuje bądź to komornik bądź to powołany przez niego rzeczoznawca majątkowy – biegły sądowy.

Komornik Sądowy wyznacza licytację bądź to w miejscu zamieszkania dłużnika czy też prowadzenia przez niego działalności gospodarczej bądź też w kancelarii komorniczej w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 19/5a. Zazwyczaj pojazdy oraz sprzęty RTV licytowane są w kancelarii komorniczej z uwagi na łatwość ich przewiezienia do kancelarii. Natomiast przedmioty, które trudniej przetransportować licytuje się u dłużnika.