Licytacje nieruchomości

 • Data dodania: 07/07/2020

  I LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 21/34 W BYDGOSZCZY

  • Data licytacji: 16-09-2020r, godz. 12:30

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-09-2020 r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64a w Bydgoszczy w sali nr 13 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 85-047 Bydgoszcz, ul. Bolesława Chrobrego 21/34, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00195412/1.

  Suma oszacowania wynosi 59 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 44 250,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 900,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 96 20300045 1110 0000 0426 6280

  Nieruchomość można oglądać w dniu 09-09-2020 w godz. 11:00 do godz. 11:30.
  W kancelarii komornika można przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego dla ww. nieruchomości.