Licytacje nieruchomości

 • Data dodania: 25/07/2022

  I LICYTACJA lokalu mieszkalnego przy ul. Rybaki 11/9 w Bydgoszczy

  Data licytacji: 21-09-2022 r, godz. 11:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2022 r. o godz. 11:00 budynku XII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64a w sali nr 13, odbędzie się pierwsza licytacja :

  lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 85-790 Bydgoszcz, ul. Rybaki 11/9, Bydgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00144397/7 będącej własnością dłużnika: Tadeusz Kunert.

  Suma oszacowania wynosi 198 300,00 zł,

  Cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 148.725,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 830,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank BNP Paribas SA 96 20300045 1110 0000 0426 6280