Licytacje nieruchomości

 • Data dodania: 12/01/2022

  OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich, Kancelaria Komornicza nr XXVIII w Bydgoszczy na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-03-2022 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika sądowego Krzysztofa Ścibicha w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 19/5a zostanie dokonana czynność opisu i oszacowani:
  lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 85-005 Bydgoszcz, ul. Gdańska 5/12 , dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00166825/7 .

  Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

 • Data dodania: 04/01/2022

  OBWIESZCZENIE O TERMINIE OPISU I OSZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie przepisu art. 945 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-02-2022 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika sądowego Krzysztofa Ścibicha w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej 19/5a zostanie dokonana czynność opisu i oszacowania lokalu mieszkalnego położonego pod adresem: 85-790 Bydgoszcz, ul. Rybaki 11/9, Bydgoszcz , dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00144397/7.

  Komornik wzywa wszystkie osoby, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.