Licytacje ruchomości

 • Data dodania: 21/07/2021

  I LICYTACJA RUCHOMOŚCI- piły, spawarki i inne

  • Data licytacji: 26-08-2021r, godz. 10:30

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-08-2021r. o godz. 10:30 w lokalu: 87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 24 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika.

  UWAGA:
  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
  Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.