sprawdzamy powiązania gospodarcze dłużników

Dodano: 26/09/2019

Chciałbym poinformować o bardzo przydatnym narzędziu wykorzystywanym przez nasza kancelarię tj. o module Lex Informator Prawno-Gospodarczy Dzięki temu programowi sprawdzamy czy dłużnik jest w posiadaniu udziałów w spółkach z o.o., a jeśli spółki się pojawią to informujemy o tym wierzyciela który może zawnioskować o ich zajęciu. Możemy również sprawdzić czy dłużnik występuje przy jakiejś spółce jako członek zarządu, prokurent, likwidator co daje nam punkt zaczepienia dłużnika. Krzysztof Scibich komornik sądowy Bydgoszcz