OD 01-01-2020 KANCELARIA PRZYJMUJE SPRAWY Z WYBORU

Dodano: 09/01/2020

Komornik sądowy Krzysztof Ścibich informuje, że od 01-01-2020 r kancelaria przyjmuje wnioski egzekucyjne z wyboru wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ( patrz zakładka obszar działania).