nowe ustawy dotyczące egzekucji

Dodano: 18/12/2018

Poniżej zamieszczam link do nowych ustaw dotyczących działalności komornika sądowego. Ustawy wejdą w życie niebawem tj. 1.12.2019 r.  Dotychczasowa zaś ustawa –  Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji traci moc z upływem 2018 r.

Jednak jedna z ustaw –  Ustawa o kosztach komorniczych będzie miała zastosowanie w sprawach wszczętych po nowym roku – poza kilkoma wyjątkami.

Każda z osób dłużnik lub też wierzyciel będzie mógł skontaktować się z pracownikami naszej kancelarii, którzy udzielą wyczerpujących informacji odnośnie zmian.

Miłej lektury 😉

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000771/T/D20180771L.pdf

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000770/O/D20180770.pdf