Kwota wolna od zajęcia przy egzekucji z wierzytelności rachunku bankowego

Dodano: 12/09/2016

-Leszek Bloch – po stronie wierzyciela