Korzystamy z programu „Komornik Online”

Dodano: 08/07/2016

Miło nam zakomunikować o wprowadzeniu udogodnienia we współpracy na lini komornik-wierzyciel. Od dnia dzisiejszego korzystamy z programu KOMORNIK ONLINE, poprzez który wierzyciele uzyskają możliwość wglądu online w akta sprawy egzekucyjnej oraz generowania raportów z wszystkich spraw prowadzonych na wniosek danego wierzyciela (pełnomocnika). Wierzyciele zainteresowani bezpłatnym dostępem do programu powinni złożyć stosowny wniosek. W przypadku pytań, proszę o kontakt do działu obsługi wierzycieli pod nr tel. 52 346 32 72 lub email: k.trzaskawka@scibich.com.