Licytacje ruchomości

  • Data dodania: 23/04/2018
    • Data licytacji: 10-05-2018r, godz. 11:00

     

     

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-05-2018 o godz. 11:00 pod adresem: pl. Kościuszki 19, 87-860 Chodecz, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości.