Licytacje ruchomości

 • Data dodania: 05/07/2019

  I Licytacja NAKŁADÓW W POSTACI GARAŻU MUROWANEGO

  • Data licytacji: 06-08-2019r, godz. 10:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-08-2019 r. o godz. 10:00 w kancelarii komornika sądowego Krzysztofa Ścibicha w Bydgoszczy przy ul. Poznańskiej19/5 a odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc w zw. z art. 904¹ kpc pierwsza licytacja nakładów w postaci garażu murowanego poniesionych przez dłużnika na nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Żeglarskiej na działce nr 34/2 ( obręb 115)

  UWAGA:
  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.