Wnioski do komornika

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji (DOC)
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji (PDF)
  • Wniosek o eksmisję (DOC)
  • Wniosek o eksmisję (PDF)
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów (DOC)
  • Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów (PDF)
  • Wniosek o dostęp do systemu Komornik Online (PDF)

 

Celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji bądź też skorzystać z jednego z powyższych formularzy wniosku. Należy pamiętać o własnoręcznym podpisie pod wnioskiem oraz o dołączeniu do niego tytułu wykonawczego, tj. tytułu egzekucyjnego w oryginale (wyrok, nakaz zapłaty, ugoda sądowa, właściwy akt notarialny) wraz z klauzulą wykonalności (stwierdzeniem przez sędziego lub referendarza sądowego, iż tytuł uprawnia do egzekucji – znajduje się na tytule egzekucyjnym). Następnie należy złożyć w/w dokumenty do kancelarii komorniczej w Bydgoszczy (ul. Poznańska 19/5a), w sekretariacie bądź też za pośrednictwem poczty. Komornik sądowy podejmuje czynności egzekucyjne niezwłocznie, nie później niż w 7 dniu od złożenia wniosku.

Ważnym jest aby we wniosku egzekucyjnym podać wszelkie informacje, które mogą ułatwić egzekucję. Jeśli sprawa dotyczy zapłaty, a wierzyciel jest w posiadaniu informacji dotyczącej mienia dłużnika to wskazanym będzie poinformować komornika o tym mieniu oraz o jego lokalizacji. W przypadku posiadania nr telefonu do dłużnika to również właściwym będzie podać nr tel. we wniosku egzekucyjnym. Jeśli natomiast wierzyciel uzyska informację o dłużniku już po złożeniu wniosku do komornika sądowego to nic nie stoi na przeszkodzie aby przekazać je komornikowi w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego.