Licytacje nieruchomości

 • Data dodania: 03/09/2019

  I Licytacja NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. IKARA 2/15

  • Data licytacji: 23-10-2019r, godz. 10:00

  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Krzysztof Ścibich na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2019 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę pod adresem ul. Toruńska 64a w Bydgoszcz w sali nr 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 85-314 Bydgoszcz, Ikara 2/15, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00096000/6 będącego własnością dłużnika: Paulina Szołyga.

  Suma oszacowania wynosi 218 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 163 500,00 zł.

  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21.800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

  Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
  Bank BGŻ BNP Paribas SA 96 20300045 1110 0000 0426 6280

  Nieruchomość można oglądać w dniu 16-10-2019 w godz. 11:00 do godz. 11:30.
  W kancelarii komornika można przeglądać operat szacunkowy biegłego sądowego dla ww. nieruchomości.

  1
  3
  5

  9

  01
  09
  12
  13

  02
  04
  05
  03
  06